CREARTEC aukstā glazūra - stikla efekts, 100ml

 

CREARTEC aukstā glazūra - stikla efekts, 100ml

12,16 EUR
Kods: 5001080010005
Krāsa: 
Transparent
Ražotājs: 
Vācija
Iepakojuma izmērs: 20 cm × 9.5 cm × 3.5 cm
Svītrkods: 
4025765090703
Apraksts: 

CREARTEC aukstā glazūra - stikla efekts, 100ml

Auksta glazūra satur 2 komponentus - sveķus un cietinātāju.
Sajaukšanas attiecība 1:1. Pēc sajaukšanas iegūst gēlveidīgu caurspīdīgu šķidru masu,
kas paliek ļoti cieta,spoguļaini gluda un izturīga pret ķimikālijām
un skrambām pēc 18 stundām. Ideāli piemērota dekupāžas tehnikā kā glazūra,
kā arī spoguļaini gluds aizsargslānis krāsotu paplāšu virsmas apdarei.
Glazūra var tik tonēta ar krāsainiem sveķu pigmentiem, emaljveida virsmas sasniegšanai.
Aukstā glazūra paredzēta palietošanai uz koka objektiem, kartona materiāliem,
sērkociņu un metāla kastītēm,stikla burkām,ģipša un māla figūrām, putuplastam, u.t.t.
Lūdzu ievērot iekšējo instrukciju labāka rezultāta sasniegšanai.

UZMANĪBU!!! Karinošs. Kodīgs. Bīstamas sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē: izoforondiamīns,
benzilspirts.Satur Bisfenolu-A-Epihlorhidrīnu.Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.
Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām.
Iespējams: kaitējuma risks augļa attīstībai. Bīstams videi. Nepieļaut nokļūšanu vidē.
Ļoti toksisks un kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē.
Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Kaitīgas ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.
Rada apdegumus. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu,
aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. Kairina acis un ādu. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.
Nopietnu bojājumu draudi acīm.
Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.
Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus.
Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi,
nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).