Preču atgriešana

Lai izvairītos no pārpratumiem, pirms pasūtījuma veikšanas, lūdzam pārliecināties, vai preces atbilst jūsu iecerēm, ir vēlamajā krāsā, formā, izmērā un materiālā. Neskaidrību gadījumā lūdzam uzdot mums jautājumus pa tālr. (+371) 27 881 581, vai sūtot tos uz e-pastu: info@dekopasaule.lv.

Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un atgriezt SIA «DekoPasaule» iegādāto preci 14 kalendāro dienu laikā, to nosaka Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 12.pants un Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 207”Noteikumi par distances līgumu”.

Ja ir iegādāta prece ar defektu, pircējam nekavējoties ir jāpaziņo par to SIA «DekoPasaule»  pa tālr. (+371) 27 881 581, pa e-pastu info@dekopasaule.lv vai griežoties personīgi Garkalnes nov., Suži, Staru iela 1 pretēja gadījumā preci atgriezt atpakaļ nebūs iespējams.

Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam aizpildīt Atteikuma veidlapu, parakstīt to un nosūtīt mums Atteikuma veidlapas originālu vai skenētu kopiju. Kopijas atsutīšanas gadijumā Atteikuma veidlapas oriģinālu ir jāiesniedz mums kopā ar atgriežamo preci.

Pircēja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma iesniegšanas vai nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam. Izmantojot atteikuma tiesības Jums prece kopā ar preces apmaksu apliecinošiem dokumentiem jānogādā Staru iela 1, Suži, Garkalnes. nov..

Diemžēl atsakoties no preces, nauda par notikušu piegādi netiek atmaksāta, kā to nosaka PTAL 12.panta 4.daļa. „Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam”. Preces atpakaļ nosūtīšanas izdevumus ir jāsedz paterētājām.

LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa paredz, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. SIA DekoPasaule patur tiesības atteikt pircējam izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts. Iegādāto preci Jūs drīkstat pārbaudīt, bet ne lietot. Preces oriģinālajam iepakojumam jābūt saglabātam un nebojātam ( jāatver rūpīgi ar šķērēm), kā to nosaka PTAL 12.panta 6. daļa „patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību termiņā.”.

Uzsākot iegādātās preces lietošanu, pircējs apliecina, ka tā atbilst vēlamajai, un prece vairs netiks pieņemta atgriešanai atpakaļ. Pirms preces lietošanas lūdzam iepazīties ar tās instrukciju, jo preci nevarēs atgriezt, ja tā tiks bojāta nepareizas lietošanas dēļ.

Par preci samaksātā nauda tiks atgriezta ar pārskatījumu 14 dienu laikā pēc patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas un preces saņemšanas. Nauda pēc preces atgriešanas tiks atgriezta Jūsu bankas kontā. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt pircējam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr pircējs to nav atgriezis atpakaļ internetveikalam.

Ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu Jūs varat iepazīties šeit.

Ar MK izstrādātajiem noteikumiem par distances līgumu Jūs varat iepazīties šeit.